Witam

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

    Zajmuję się usługami konsultingowymi w zakresie zarządzania biznesowego i procesowego, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp.
    Celem moich usług jest znalezienie rozwiązań odpowiadających specyfice klienta, a nie jak to się często zdarza w praktyce, oferowanie lub wręcz narzucanie rozwiązań standardowych, uniwersalnych.
    Wykonuję analizy realizacji procesów i szukam usprawnień poprawiających ich efektywność.
    Wdrażam systemy zarządzania, w tym oparte na normach międzynarodowych serii ISO.
     Wspieram utrzymanie tych systemów oraz pomagam doskonalić wdrożone systemy, ze szczególnym naciskiem na likwidacje marnotrawstwa.
     Wykonuję audity wewnętrzne, audity drugiej strony, audity inspekcyjne.
    Prowadzę warsztaty doskonalące w fomie zamkniętej i otwartej.

Więcej...

Wdrażanie i wsparcie

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Wdrażam i pomagam utrzymać systemy zarządzania zgodne z wymaganiami norm międzynarodowych i innymi wymaganiami.

Więcej...

Doskonalenie

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szukam możliwości doskonalenia systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji marnotrwstwa.

Więcej...

Audity

audity wewnętrzne, audity drugiej strony

Wykonuję audity wewnętrzne, audity drugiej strony (dostawców), audity inspekcyjne, audity realizacji kontraktu.

Więcej...

Outsourcing

outsourcing

Wykonuję usługi outsourcingu pełnomocnika ds. systemu zarządzania, auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz innych zleconych zadań.

Więcej...

Szkolenia

szkolenia

Oferuję szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bhp i zintegrowanych systemów zarządzania.

Więcej...

Wymiana doświadczeń

blogi tematyczne

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na moje blogi tematyczne do wymiany doświadczeń.

Więcej...

Cyfryzacja

zarządzania dokumentacją ISO

System do zarządzania organizacją i dokumentacją ISO.

Więcej...

Reklama

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Więcej...

Reklama

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Więcej...

“Nie są moimi klientami firmy, które nie chcą nic zmieniać.”


Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel.: 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


UbezpieczeniaWebsite analytics
Web Statistics