Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażam systemy zarządzania oparte na normach międzynarodowych serii ISO.
Wspieram utrzymanie tych systemów oraz pomagam doskonalić wdrożone systemy.
Wykonuje audity wewnętrzne.

Wdrażam wymagania następujących norm:

 • ISO 9001 System Zarządzania Jakością
  • Norma ISO 9001 jest podstawą do zaprojektowania, wdrożenia oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcja normy opiera się na Cyklu Deminga (PDCA) mówiącym o ciągłym doskonaleniu systemu w czterech etapach następujących po sobie: planowanie - wykonanie - sprawdzenie - doskonalenie.
 • ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem
  • Podstawowym narzędziem realizacji systemu środowiskowego jest analiza cyklu życia produktu. Zadaniem przedsiębiorcy jest wdrożenie i usystematyzowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i ich redukcji. System Zarządzania Środowiskiem pozwala każdemu przedsiębiorcy redukować koszty związane z ochroną środowiska i spełniać wymagania prawne.
 • PN-N (OHSAS) 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Norma PN-N (OHSAS) 18001 określa standardy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dzięki wdrożeniu tej normy w przedsiębiorstwie możliwe jest efektywniejsze nadzorowanie istniejących zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. System pozwala poprawić warunki pracy i eliminować lub ograniczać ryzyko związane z wykonywaną pracą.
 • ISO TS 16949 System Jakości w Branży Motoryzacyjnej
  • Norma ISO TS 16949 zawiera wymagania dla systemu jakości w dziedzinie projektowania, produkcji, serwisowania, instalacji i rozwoju produktów oraz usług motoryzacyjnych. Norma dotyczy firm dostawczych działających w branży motoryzacyjnej, które wytwarzają części serwisowe czy produkcyjne.
 • ISO 15038 Usługi tłumaczeniowe
  • Norma ISO 15038 pierwsza norma, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Głównym jej celem jest ustanowienie oraz określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych.
 • ISO 17025 System Jakości dla Laboratoriów
  • Norma ISO 17025 skierowana jest do laboratoriów badawczych. Wdrożenie systemu zapewnia miarodajne i rzetelne wyniki prowadzonych badań. Laboratoria oprócz wdrożenia systemu muszą uzyskać certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji. Warunek ten trzeba spełnić aby uznane zostały kompetencje laboratoriów w zakresie wykonywanych badań.
 • ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • ISO 27001 jest międzynarodowym standardem pozwalającym przedsiębiorstwu wdrożyć i skutecznie monitorować System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Stosowanie się do normy to zmniejszenie ryzyka związanego z zafałszowaniem czy utratą informacji. Informacje w każdym przedsiębiorstwie powinny być zawsze szczególnie chronione.
 • oraz wymagania innych norm i metod zarządzania, np. 5S, Kaizen, Kanban, etc.

 • integruję systemy i wdrażam zintegrowane systemy zarządzania.

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

ul. Radockiego 196/28, 40-645 Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama