Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażam systemy zarządzania oparte na normach międzynarodowych serii ISO.
Wspieram utrzymanie tych systemów oraz pomagam doskonalić wdrożone systemy.
Wykonuje audity wewnętrzne.

Wdrażam wymagania następujących norm:

 • ISO 9001 System Zarządzania Jakością
  • Norma ISO 9001 jest podstawą do zaprojektowania, wdrożenia oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcja normy opiera się na Cyklu Deminga (PDCA) mówiącym o ciągłym doskonaleniu systemu w czterech etapach następujących po sobie: planowanie - wykonanie - sprawdzenie - doskonalenie.
 • ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem
  • Podstawowym narzędziem realizacji systemu środowiskowego jest analiza cyklu życia produktu. Zadaniem przedsiębiorcy jest wdrożenie i usystematyzowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i ich redukcji. System Zarządzania Środowiskiem pozwala każdemu przedsiębiorcy redukować koszty związane z ochroną środowiska i spełniać wymagania prawne.
 • ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Norma ISO 45001 określa standardy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dzięki wdrożeniu tej normy w przedsiębiorstwie możliwe jest efektywniejsze nadzorowanie istniejących zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. System pozwala poprawić warunki pracy i eliminować lub ograniczać ryzyko związane z wykonywaną pracą.
 • ISO 15038 Usługi tłumaczeniowe
  • Norma ISO 15038 pierwsza norma, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Głównym jej celem jest ustanowienie oraz określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych.
   • oraz wymagania innych norm i metod zarządzania, np. 5S, Kaizen, Kanban, etc.

   • integruję systemy i wdrażam zintegrowane systemy zarządzania.

   Kontakt
   ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
   Biuro Doradztwa Gospodarczego
   Janusz Juchniewicz

   Katowice

   Email: bdg@bdgjj.pl

   Tel. 32 206-57-47
   Fax: 32 206-57-47
   Mobile: 601 52-44-54
   Kredyty


   Materiały dla UR


   Reklama