Szkolenia, warsztaty

Mając doświadczenia z kilkunastoletniej aktywności jako auditor certyfikacyjny oraz na podstawie spostrzeżeń wyniesionych z tych auditów stworzyłem programy szkolenia dla osób zaangażowanych w utrzymywanie systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem pracy (ISO 45001).
Oferuję szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bhp i zintegrowanych systemów zarządzania.

Organizuję szkolenia z zakresu systemów zarządzania:

  • szkolenia zarządu i kierownictwa przedsiębiorstw,
  • szkolenia pełnomocników systemów zarządzania,
  • szkolenia personelu przedsiębiorstwa,
  • szkolenia auditorów wewnętrznych systemów zarządzania,
  • szkolenia z zakresu dokumentowania i funkcjonowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.

Wszystkie szkolenia:
  • projektowane są pod indywidualne zapotrzebowanie klienta,
  • prowadzone są w małych grupach (mniejsze grupy to zwiększona szkuteczność szkolenia),
  • obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Podczas szkolenia każdemu uczestnikowi zapewniam materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu szkolenia wystawiam certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama