O BDG

Biuro Doradztwa Gospodarczgo powstało w kwietniu 1993 roku.
Zajmuje się doradztwem w zakresie organizacji i zarządzania, w tym wdrażaniem wymagań norm ISO.

Biuro prowadzone jest przez mgr inż. Janusza Juchniewicz, niezależnego konsultanta i czynnego auditora wiodącego systemów zarządzania ISO 9001, 14001 i PN-N/OHSAS 18001.Konsultant

posiada wykształcenie wyższe inżynieryjne (Politechnika Śląska) i jest specjalistą zajmującym się zarząądzaniem finansami przedsiębiorstw (Akademia Ekonomiczna). Ma również ukończone szkolenie na członka rady nadzorczej spółek prawa handlowego. Posiada odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia usług konsultingowych oraz usług szkoleniowych.

Usługi konsultingowe

prowadzone są według międzynarodowej metodologii BUNT, sprawdzonej przez doradców działających w UE i ukierunkowanej szczególnie na działalność średnich i małych przedsiębiorstw.

Konsultant jest również

czynnym auditorem systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001 (- patrz Lista referencyjna i Powołania na auditora ).

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama


Web Statistics