Audity

Wykonuję audity wewnętrzne, audity drugiej strony (dostawców), audity inspekcyjne, audity realizacji kontraktu.

Celem prowadzenia auditów wewnętrznych przez osoby spoza organizacji auditowanej jest m.in.:

  • lepsze przygotowanie organizacji do auditów certyfikujących, nadzorujących i drugiej strony,
  • spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji z pozycji osób z zewnatrz (często zdarza się, że organizacja działa na zasadzie "realizacji z przyzwyczajenia", co nie pozwala efektywnie zarządzać organizacją);
  • zaproponowanie działań korygujących w następstwie stwierdzonych ewentualnych niezgodności,
  • zaproponowanie działań zapobiegawczych w następstwie stwierdzonych ewentualnych potencjalnych niezgodności,
  • przedstawienie najwyższemu kierownictwu organizacji auditowanej obiektywnych dowodów przedstawiających skuteczność i efektywność funkcjonującego systemu zarządzania.
Na zlecenie organizacji przeprowadzam również audity drugiej strony w imieniu Organizacji - np. tzw. audity klientowskie służące do oceny systemów zarządzania dostawców.

Prowadzenie auditów wewnętrznych przez kosultanta pozwala maksymalnie wydajnie przeprowadzać te działania. Sprawiam, że prowadzenie auditów wewnętrznych nie jest już tylko koniecznością wynikającą z wymagań norm. Wynikiem mojej pracy będą rzetelne wnioski oraz precyzyjnie zaproponowane działania doskonalące. Najwyższe kierownictwo organizacji otrzyma przejrzysty raport o mocnych i słabych stronach funkcjonującego systemu zarządzania oraz propozycję doskonalących.

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, SO 45001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama