Doskonalenie systemów zarządzania

Szukam możliwości doskonalenia systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji marnotrwstwa.

Oferta skierowana jest do firm, które wdrożyły system zarządzania i dążą do jego utrzymania oraz doskonalenia. Właściwe funkcjonowanie sytemu, dążenie do jego optymalizacji oraz zapewnienie jego skuteczności i efektywności jest zadaniem czasami trudniejszym niż samo wdrożenie. Wychodząc naprzeciw oferuję kompleksową obsługę systemów zarządzania.

Doskonalenie Systemu Zarządzania obejmuje m.in.:

 • analizę metod działania w organizacji, która pozwoli zapoznać się z potrzebami organizacji,
 • spojrzenie na istniejący system zarządzania z zewnątrz, co pozwoli wychwycić ewentualne mankamenty systemu,
 • prowadzenie kompleksowych szkoleń doskonalących i auditów,
 • propozycję wprowadzenia działań korygujących w następstwie stwierdzonych ewentualnych niezgodności,
 • propozycję wprowadzenia działań zapobiegawczych w następstwie stwierdzonych ewentualnych potencjalnych niezgodności,
 • przedstawianie kierownictwu organizacji obiektywnych dowodów przedstawiających skuteczność i efektywność funkcjonującego systemu zarządzania.
Powyższe cele realizuje poprzez:
 • wizyty 1 lub 2 x w miesiącu konsultanta w siedzibie firmy, celem stałego nadzoru nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu,
 • udział w auditach lub całkowita realizacja auditów wewnętrznych (pierwszej strony) i/lub auditów u dostawców (drugiej strony),
 • organizację cyklicznych szkoleń i prowadzenie szkoleń doskonalących zarówno z zakresu systemów zarządzania jak i warsztatów dla personelu oraz audytorów wewnętrznych organizacji,
 • stały kontakt (telefon, e-mail) z Pełnomocnikiem ds. ISO, w celu realizacji założeń pakietu doskonalenia systemu,
 • w sytuacji wyjątkowej lub na specjalne życzenie Klienta oferujemy możliwość wizyty pozaplanowej konsultanta,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu i jego stałym ulepszaniem;
 • przeprowadzenie kompleksowego auditu wewnętrznego połączonego z analizą SWOT systemu,
 • fakturowanie usług w okresach miesięcznych, które zapewni wygodne rozłożenie płatności i nie będzie stanowić znacznego obciążenia dla budżetu organizacji.
Oferta doskonalenia sytemu stanowi pakiet usług świadczonych w dwóch opcjach czasowych:
 • pakiet usług na okres 6 miesięcy,
 • pakiet usług na okres 12 miesięcy.
Oferta każdorazowo jest przygotowywana indywidualnie do potrzeb organizacji. Częstość wizyt, terminy, czas oraz koszt uzależnione są od ustaleń z Klientem.

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama