ISOLDA

System jest potężnym narzędziem organizacyjnym, które umożliwia komunikację na poziomie dokumentów, zadań, wymiany informacji formatowanych za pomocą modułów dedykowanych, jak i bezpiecznego dla organizacji komunikatora systemowego.

Korzyśœci dla firmy:

  • potężne narzędzie organizacyjno - komunikacyjne, które w jednym miejscu dostarcza wielu informacji,
  • zwiększenie efektywnośœci działania firmy, nadzór nad zleconymi zadaniami, planowanie zadań,
  • zwiększenie terminowośœci wykonywania zadań - system przypomnień WEB / SMS / E-mail.
  • zarządzanie sondami, miernikami, wskaźŸnikami, mailingiem masowym, telemarketingiem,
  • interakcja poprzez komunikaty przekazywane za pomocą komunikatora systemowego,
  • zarządzanie złożonymi projektami i procesami.


Korzyśœci dla kadry zarządzającej:
  • dostęp do aktualnych wersji wszystkich dokumentów z informacją, ilu pracowników zapoznało się z nimi,
  • dostęp do stanu realizacji poszczególnych zadań (cyklicznych, poauditowych), harmonogram graficzny,
  • informacje o wyjątkach (rejestr incydentów, uprawnień), kontrola wiedzy know-how (baza wiedzy).


Korzyœści dla Pełnomocnika ds. SZJ:
  • redagowanie, wersjonowanie, opiniowanie i zatwierdzanie całej dokumentacji SZJ drogą elektroniczną,
  • dystrybucja oraz zbieranie potwierdzeń zapoznania się z daną wersją dokumentu w systemie,
  • przygotowanie, powiadamianie, prowadzenie oraz podsumowanie auditów za pomocą systemu,
  • rejestr działań doskonalących, nadzór nad terminowoœcią wykonania poszczególnych zadań,
  • mierniki, wskaŸniki, terminowoœć - wyliczane są automatycznie przez system na podstawie wielu źŸródeł.


Korzyśœci dla pracownika:
  • po zalogowaniu - ekran startowy prezentuje wszystkie czynnośœci i zadania do wykonania danego dnia,
  • system przypomina drogą WEB, SMS, E-mail o zbliżających się terminach czynnoąœci do wykonania,
  • pracownik ma zawsze dostęp do udostępnionej mu dokumentacji oraz bazy wiedzy,
  • dedykowane moduły narzędziowe: przetargi, reklamacje, mailing, telemarketing.

zarządzanie dokumnetacją ISO

Prezentacja i informacja o systemie

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

ul. Radockiego 196/28, 40-645 Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Ubezpieczenia