Zadaj pytanie

Proszę o wypełnienie poniższych pól formularza. Dane te pozwolą przygotować ofertę wstępną dla Państwa firmy.

Poniższe dane są tylko do wiadomości BDG i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Treść zapytania
Proszę wybrać normę, którą Państwo zamierzacie wdrażać lub inną usługę konsultingową: ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 15038
ISO 50001
inna usługa konsultingowa
Dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Adres e-mail:
Telefon: wewn.
Fax: wewn.
Osoba kontakt.:

stanowisko:

Informacje dodatkowe
Prosze opisać jakie procesy są realizowane w Państwa Firmie
Liczba pracowników:
Działalność: usługowa handlowa produkcyjna administracja
Liczba oddziałów:
Siedziby oddziałów:
Dodatkowe uwagi:

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama