Witam

ISO 9001, SO 14001, ISO 45001

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

    Zajmuję się usługami konsultingowymi w zakresie zarządzania biznesowego i procesowego, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp.
    Celem moich usług jest znalezienie rozwiązań odpowiadających specyfice klienta, a nie jak to się często zdarza w praktyce, oferowanie lub wręcz narzucanie rozwiązań standardowych, uniwersalnych.
    Wykonuję analizy realizacji procesów i szukam usprawnień poprawiających ich efektywność.
    Wdrażam systemy zarządzania, w tym oparte na normach międzynarodowych serii ISO.
     Wspieram utrzymanie tych systemów oraz pomagam doskonalić wdrożone systemy, ze szczególnym naciskiem na likwidacje marnotrawstwa.
     Wykonuję audity wewnętrzne, audity drugiej strony, audity inspekcyjne.
    Prowadzę warsztaty doskonalące w fomie zamkniętej i otwartej.      Moje usługi skierowne są do przedsiębiorstw różnej wielkości i skupiają się na tych elementach zarządzania organizacją, które występują okresowo lub realizacja ich wiąże się z dodatkowym nakładem czasu pracy.
      Dla tych działań nie opłaca się często zatrudniać pracownika na stałe lub brak jest w fimie osoby "nie przeciążonej" codzienną działalnością firmy.
      Są to usługi związane z wszelkimi analizami bieżącej działalności, projektowaniem i wdrażaniem nowych projektów związanych z zarządzaniem organizacją.

Moje usługi obejmują:

 • wdrażanie wymagań norm międzynarodowych i krajowych
  • ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 i inne,
 • doskonaleniem systemów zarządzania jakością w organizacjach, które posiadają certyfikat zgodności z wybraną normą odniesienia, np. ISO 9001,
 • identyfikowanie źródeł problemów oraz znajdowanie sposobów ich wyeliminowania,
 • optymalizację zarządzania i pomoc w usprawnieniu metod zarządzania,
 • podnoszeniem efektywności organizacji - ustaleniem sposobów ograniczania kosztów,
 • okresowymi przeglądami diagnostycznymi kluczowych obszarów firmy,
 • audity wewnętrzne,
 • audity drugiej strony u dostawców lub potencjalnych dostawców, pod kątem spełnienia wymagań firmy zlecającej - okresowe lub jednorazowe,
 • audity inspekcyje w celu potwierdzania spełnienia warunków kontraktu,
 • i innymi zleceniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Przeprowadzam audity certyfikujące na zgodność z normą ISO 9001 i wydaję stosowne poświadczenie spełnienia wymagań.


      Trzeba zwrócić uwagę, że osoba z zewnątrz organizacji inaczej postrzega jej wewnętrzną działalność i jest obiektywna co do swoich ocen.

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR