Outsourcing

Wykonuję usługi outsourcingu pełnomocnika ds. systemu zarządzania, auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz innych zleconych zadań.

Usługę outsourcingu kieruję do małych i średnich firm.
Powierzenie tej funkcji specjaliście z zewnątrz to przekazanie mu obowiązków związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu gdy:

 • personel jest obciążony innymi obowiązkami i nie ma możliwości przekazania mu dodatkowych zadań,
 • nie ma możliwości wyznaczenia z pośród pracowników pełnomocnika ds. systemu lub auditora wewnętrznego.

Szczegółowy zakres prac jest ustalam i dostosowuję indywidualnie do potrzeb danej firmy.

Korzyści płynące z outsourcingu systemów zarządzania to:
 • efektywne funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania,
 • doradztwo w zakresie systemu zarządzania
 • ,
 • przygotowanie firmy do auditów,
 • reprezentowanie firmy wobec jednostek zewnętrznych.


Utrzymanie Systemów Zarządzania:

W ramach utrzymania systemów oferuję Państwu:
 • przygotowanie planu auditów wewnętrznych,
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych,
 • sporządzenie raportów z auditów,
 • przeprowadzenie działań poauditowych - działania korygujące,
 • pomoc w wyznaczaniu celów organizacji (jakościowych, środowiskowych),
 • pomoc w opracowaniu metod monitorowania satysfakcji klienta i procesów,
 • pomoc w przygotowaniu przeglądu zarządzania,
 • szkolenia aktualizacyjne personelu,
 • nadzorowanie zapisów i sprawozdawczość

Kontakt
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Biuro Doradztwa Gospodarczego
Janusz Juchniewicz

Katowice

Email: bdg@bdgjj.pl

Tel. 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47
Mobile: 601 52-44-54
Kredyty


Materiały dla UR


Reklama